Centrum Edukacyjne & Wydawnictwo

Jednym z głównych celów VdS jest połączenie zdobytej wiedzy i dzielenie się wiedzą, a tym samym długofalowe ustanawianie standardów. Szeroka oferta informacyjna i szkoleniowa, która nie pozostawia żadnych otwartych pytań w głównych dziedzinach działalności VdS, tj. ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń, stanowi konsekwentną realizację misji VdS. Oprócz konferencji i szkoleń wewnętrznych u klienta centralne znaczenie mają kursy edukujące i dokształcające dla przedstawicieli branży ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń. VdS oferuje również różnorodny program wydawniczy. Publikacje VdS poszerzyły się w ubiegłych latach o kolejne pozycje i obejmują obecnie zbiory regulacji i norm, obszerne serie książek specjalistycznych, filmy specjalistyczne oraz magazyn s+s report.

Oferujemy:

  • rocznie ok. 30 konferencji specjalistycznych
  • 80 różnych kursów, seminariów i warsztatów
  • ok. 200 spotkań rocznie w Kolonii i innych miastach
  • certyfikowane zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 – kursy i konferencje specjalistyczne
  • wybrane kursy we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Ochrony Przeciwpożarowej Niemiec (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes vfdb) z aprobatą europejskiej organizacji ochrony ppoż. CFPA Europe
  • zbiór wytycznych VdS z ok. 600 tytułami, w tym ponad 100 pozycji w języku angielskim

Pozostałe informacje o naszym programie edukacyjnym i wydawniczym znajdziecie Państwo w następujących rubrykach: